režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 11/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 299
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
9.7 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 30/11/2017