režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 06/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 155
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
13.7 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.06.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017