príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 165
Partner: 
Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
32.25 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017