prepracovanie projektovej dokumentácie - "Tržnica Jastrabá"

Číslo faktúry/objednávky: 
500 328
Partner: 
Ing. Stanislava Miková, Hurbanova 12, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
500 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018