preplatok - verejné osvetlenie

Číslo faktúry/objednávky: 
500 330
Partner: 
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Príloha: 
Čiastka: 
-0.91 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018