prenájom vibračnej dosky

Číslo faktúry/objednávky: 
500 215
Partner: 
JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.08.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/09/2017