pevná linka + internet za 11/2017 (ocú, pošta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 315
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
78.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017