pevná linka + internet za 06/2017 (obecný úrad, pošta Partner)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 159
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
78.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017