odborná prehliadka el. spotrebičov a el. ručného náradia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 285
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
59.5 €
Dátum doručenia/odoslania: 
15.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 30/11/2017