mesačný poplatok (služobný telefón starosta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 332
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
79.37 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.01.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018