mesačný poplatok (služobný telefón starosta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 305
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
66.17 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017