mesačný poplatok (služobný telefón starosta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 261
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
51.78 €
Dátum doručenia/odoslania: 
26.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 13/11/2017