mesačný poplatok (služobný telefón starosta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 157
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
60.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.06.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017