mesačný poplatok plyn (Pošta Partner)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 314
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
16 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017