mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 173
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 24/07/2017