materiál - kanalizácia (údržba)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 212
Partner: 
mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
Čiastka: 
425.56 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.08.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 11/09/2017