materiál - kanalizácia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 236
Partner: 
mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
Čiastka: 
148.85 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.09.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 29/09/2017