kábel - vodovod IBV

Číslo faktúry/objednávky: 
500 186
Partner: 
Martin Michalík - ANP, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
144 €
Dátum doručenia/odoslania: 
27.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 31/07/2017