doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 326
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
Čiastka: 
138.62 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018