dokumentácia CO

Číslo faktúry/objednávky: 
500 307
Partner: 
JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva
Príloha: 
Čiastka: 
50 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 21/12/2017