cement, vápno

Číslo faktúry/objednávky: 
500 150
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
16.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.06.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017