cateringové služby - oslavy obce

Číslo faktúry/objednávky: 
500 169
Partner: 
Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Čiastka: 
240 €
Dátum doručenia/odoslania: 
10.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017