audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 175
Partner: 
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
180 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.11.2015
Dátum vyvesenia: 
Fri, 11/12/2015