audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013

Číslo faktúry/objednávky: 
500 188
Partner: 
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
198 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015