asfaltovanie miestnej komunikácie (Na Vŕšku)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 184
Partner: 
TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
5439 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.09.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 30/09/2016