asfaltérske práce

Číslo faktúry/objednávky: 
500 271
Partner: 
TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
720 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 30/12/2016