aktivácia telefón

Číslo faktúry/objednávky: 
500 048
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
10.99 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.03.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 20/03/2017