1100 l nádoba (pri školskej jedálni)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 085
Partner: 
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
Čiastka: 
50 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.07.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/07/2014