110 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 204
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
824.74 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.08.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 22/08/2017