110 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 172
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
838.88 €
Dátum doručenia/odoslania: 
14.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/07/2017