110 l nádoba

Číslo faktúry/objednávky: 
500 027
Partner: 
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
Čiastka: 
733.52 €
Dátum doručenia/odoslania: 
10.03.2014
Dátum vyvesenia: 
Tue, 29/04/2014