Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2017-06-23
Format: 2017-06-23
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 128 Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava inzercia - oslavy obce 180.00 € 22.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 129 312.65 plakety a diplomy oceneným pri príležitosti výročia obce a školy 312.65 € 22.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 130 Supertaxi-Whitetaxi s.r.o., Jánošíková 40068/1, Prievidza prenájom atrakcií (nafukovacia šmýkaľka, elektrické autíčka) - oslavy obce a školy 500.00 € 23.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 131 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - pri autobusovej zastávke ZŠ 220.27 € 24.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 132 Ivan Čillík, Zlatá ulica 634/18, 967 01 Kremnica fotografické služby - oslavy obce a školy 140.00 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 133 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 05/2017 14.60 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 134 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 05/2017 143.84 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 135 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 strava pre deti v hmotnej núdzi za 05/2017 140.34 € 31.05.2017 16.06.2017 Stiahnuť súbor
500 110 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - cintorín 0.00 € 15.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 111 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - dom smútku 1.40 € 15.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 112 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - ihrisko 2.81 € 15.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 113 BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ 223.46 € 16.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 114 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina dvojdielny drez - školská jedáleň 384.67 € 17.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 115 Pavol Sivok, Jastrabá 102 oprava schodov pred kultúrnym domom 235.00 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 116 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra poplatok za poskytnutie služieb SW 564.00 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 117 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - údržba obce 261.40 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 118 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement - údržba obce 60.00 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 119 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - údržba obce (obrubníky, cement) 95.02 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 120 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - poľnohospodárska budova 112.32 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor
500 121 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom (bývalá prevádzka Preso Bar) 0.00 € 18.05.2017 12.06.2017 Stiahnuť súbor