Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-02-19
Format: 2018-02-19
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 325 FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie ťažba v poraste 18 1,648.36 € 19.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 326 ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017 138.62 € 21.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 327 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Vianočný punč 137.86 € 21.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 328 Ing. Stanislava Miková, Hurbanova 12, 974 01 Banská Bystrica prepracovanie projektovej dokumentácie - "Tržnica Jastrabá" 500.00 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 329 Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 66.38 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 330 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina preplatok - verejné osvetlenie -0.91 € 27.12.2017 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 331 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 12/2017 30.00 € 02.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 332 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 79.37 € 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť súbor
500 304 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - poľnohospodárska budova 17.18 € 30.11.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 305 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok (služobný telefón starosta) 66.17 € 30.11.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 306 Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica výkon BTS a OPP, PZS za 11/2017 30.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 307 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva dokumentácia CO 50.00 € 01.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 308 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom (bývalý Presso Bar) 0.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 309 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - kultúrny dom 75.79 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 310 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - cintorín 9.97 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 311 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - ihrisko 26.98 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 312 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - polyfunkčný dom 74.46 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 313 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - pri autobusovej zastávke ZŠ 19.99 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) 16.00 € 04.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor
500 315 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka + internet za 11/2017 (ocú, pošta) 78.48 € 05.12.2017 21.12.2017 Stiahnuť súbor