eRko

Hlavná stránka na stredisko eRka.

 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach. eRko je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Združuje viac ako 8000 členov. V súčasnosti je jednou z najväčších detských organizácii na Slovensku.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Cieľom eRka v našej farnosti Jastrabá je

Naučiť deti a mladých, že život nie je o tom, čo nám prináša dnešná doba, ktorú mimochodom tvoríme my – ľudia, ale o voľbe, o rozhodnutí sa správne si vybrať, čo je pre nás dôležité. Naučiť sa žiť život spolu s Bohom, veď bez neho to nejde tak ako má. Spoločne sa stretávať a viesť komunikáciu „tvárou vtvár“ mimo internetových sociálnych sietí, kde deti často vypisujú, veľmi osobné informácie o sebe a neuvedomujú si, aké nástrahy na internete na nich číhajú. A snažíme sa o to, aby sa deti a mladí naučili zodpovedne žiť kresťanský život a boli prínosom pre naše spoločenstvo vo farnosti.


 

Motto všetkých eRkárov

"Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí."

 

 


Čo robíme spolu s deťmi

  • pravidelné stretnutia v spoločenstve (tu sa rozprávame, hráme, tancujeme, spievame, tvoríme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia)
  • výlety, tábory, karnevaly, dni radosti, rôzne jednodňové akcie
  • zapájame sa do celoslovenských akcií (Vypni telku, zapni seba; Dobrá Novina; Sviečka za nenarodené deti; 25. marec – Deň počatého dieťaťa)
  • aktivity spojené s ročnou témou
  • zapájame sa do života farnosti

Vedúci sa podieľajú:

  • na kurzoch, workshopoch, seminároch
  • pri tvorbe metodicko-informačného časopisu LUSK
  • pri tvorbe metodických príručiek pre pomoc pri práci s deťmi