Zoznam dlžníkov v obci Jastrabá za rok 2012

Príloha: