Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2019 - upozornenie