Zástupca starostu

 

Súčasný zástupca starostu je Jaroslav Cabánik st.

 

Adresa: Jastrabá 186, 967 01 Kremnica

E-mail: 

 

Vo funkcii: 

Volebná strana: 

                               

Práva zástupcu starostu podľa poverovacej listiny