Zástupca starostu

 

Súčasný zástupca starostu je  Mgr. Martin Ivan

 

Adresa: Jastrabá 188, 967 01 Kremnica

E-mail: 

                                

Práva zástupcu starostu podľa poverovacej listiny