VZN č. 9/2012 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pri nástupe dieťaťa do 1.triedy ZŠ, Dodatok č.1