VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jastrabá