VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, školského zariadenia so sídlom na území Obce Jastrabá