Výzva na predkladanie ponúk - nákup športovej výbavy