Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 v obci Jastrabá

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 464

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 328

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 328

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 326

Počet poslancov, ktorý sa má zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 328

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Zdenko Matúška, Strana moderného Slovenska: 233 hlasov

2. Martin Ivan, Mgr., Strana moderného Slovenska: 229 hlasov

3. Zdenko Gális, Mgr., SPOLU - občianska demokracia: 206 hlasov

4. Beata Beňová, Mgr., Strana moderného Slovenska: 202 hlasov

5. Jakub Žufka, Mgr. art., Strana moderného Slovenska: 195 hlasov

6. Jana Kuciaňová, PhDr., Strana moderného Slovenska: 195 hlasov

7. Dana Bohošová, Bc., Strana moderného Slovenska: 167 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Jaroslav Cabánik st., Smer – sociálna demokracia: 113 hlasov

2. Ivan Vallo, Smer - sociálna demokracia: 102 hlasov 

3. Ján Lupták, Smer – sociálna demokracia: 91 hlasov

4. Jaroslav Cabánik ml., Smer - sociálna demokracia: 85 hlasov

5. Marian Vencel, Smer - sociálna demokracia: 73 hlasov

6. Slavomír Rafaelis, Smer – sociálna demokracia: 69 hlasov

7. Ján Belička, Smer – sociálna demokracia: 52 hlasov

8. Pavol Mojžiška, Strana moderného Slovenska: 45 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Zdenko Matúška, Strana moderného Slovenska: 183 hlasov

Vojtech Sklenár, Smer - sociálna demokracia: 143 hlasov

Renáta Koneracká, Slovenská národná strana: 2 hlasy

 

Za starostu obce bol zvolený Zdenko Matúška s počtom platných hlasov 183.