Výberové konanie - výkopové práce

          Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na výkopové práce pre uloženie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.06.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

      starosta obce

 

  V Jastrabej dňa 07.06.2017