Výberové konanie - ťažba a približovanie drevnej hmoty

 

        Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty v k.ú. Jastrabá o množstve cca 150 m3 v poraste 21 (od Bartoša smerom na Kasňu).

Cenové ponuky môžete zasielať do 30.04.2019 na Obecný úrad v Jastrabej.          

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

 

                                                                                              Zdenko Matúška

                                                                                                 starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa  05.04.2019