Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Jastrabá č. 188