Výberové konanie - rekonštrukcia WC toaliet

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu WC toaliet vo vestibule pri jedálni ZŠ s MŠ v Jastrabej.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 31.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

  starosta obce

 

V Jastrabej dňa  02.01.2017