Výberové konanie - plynofikácia dvoch pavilónov ZŠ Jastrabá

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na plynofikáciu dvoch pavilónov základnej školy v Jastrabej, a to v nasledujúcich krokoch:

-         vypracovanie projektovej dokumentácie (po obhliadke objektov)

-         vypracovanie výkazu výmer

-         prípadná realizácia ak bude cenová ponuka najnižšia

 

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.06.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


V Jastrabej dňa 15.06.2017 

 

 

                                                                           V