Výberové konanie

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž – plynofikácia, plynová prípojka pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č.188.

Podklady pre cenovú ponuku si môžete vyzdvihnúť po dohode na Obecnom úrade v Jastrabej.

Termín uzávierky: 30.04.2018.

 

 

                                                                           Vojtech Sklenár

                                                                              starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa  04.04.2018

 

 

Vyvesené: 04.04.2018

Zvesené: