Voľné pracovné miesta - príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami pre prijatie sú:

- vek minimálne 21 rokov,

- minimálne stredoškoslké vzdelanie ukočené maturitnou skúškou,

- telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, 

  bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Ďalšie konkrétne informácie budú záujemcom poskytnuté telefonicky na t.č. 048/2832160 prípadne e-mailom na miroslava.kapustova@zvjs.sk alebo v brožúrach, ktoré sa nachádzajú v kancelárii OcÚ v Jastrabej.