Voľné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o voľné pracovné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej, aby svoje žiadosti posielali do 28.01.2013 na obecný úrad v Jastrabej.

 Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.01.2013