VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - členovia volebných komisií

Doručenie oznámenia o delgovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné na emailovú adresu: ocu@jastraba.eu 

Telefónne číslo: 045/67 333 22